Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

” Krisztus fogantatásának, az angyali üdvözletnek fényes napja a természet erejének, a termékenységnek nagy ünnepe. Amint a nap gyönyörű magyar neve is mutatja, a gazdák e napon oltották a kis fákat abban a hitben, hogy Máriához hasonlóan gazdag termést hoznak termőkorukban, s ha helyenként a metszést még nem is kezdhették meg a fagy miatt, jelképesen egy-egy vágást ejtettek a fákon. A fiatal, nemrég oltott fát nem volt szabad kitörni, visszavágni, mert kivérzett.”

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, folytatva a múlt heti teremtésvédelmi hetünket, faültetést szerveztünk. Természetesen április közepén részesei leszünk az Ózd városi faültetésnek is!

 

Teremtésvédelmi nap

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez közeledve a Teremtésvédelmi nap keretében – a Fenntarthatósági hét végén – két helyszínen is aktivizáltuk magunkat. A 9/NY osztály a Bolyki temetőkertet tisztította meg, míg a 11/A -sok az iskola udvarán takarítottak, illetve virágokat ültettek. Az akció mottója: “Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet.” (Assisi Szent Ferenc)

Hamvazószerda

“A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlanságban.”
(Pilinszky János)

Vízkereszt, szentelés

Christus Mansionem Benedicat – Szőke Gábor atya, a SZIKSZI iskolalelkésze Krisztus áldását kérve, megszentelte Iskolánk tantermeit és épületét vízkereszt ünnepéhez kötődően

Már három gyertya ég adventi koszorúnkon. A harmadik rózsaszín, amely az örömet szimbolizálja, hiszen valóban örömet jelent Jézus közeledő megszületése, és megváltó kegyelmében részesülhetünk.

2018 advent 2. gyertyája

“A második is fényre lobban,
jelzi, angyal szállt a földre:
– Éljetek méltóbban, jobban,
s várjatok az újszülöttre!”

A szokásos időben, együtt gyújtottuk meg Advent második gyertyáját.

2018 advent 1.

“Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.”

Aranyosi Ervin szavaival kíván a SZIKSZI mindenkinek áldott Adventi időszakot.