Katolikus Ifjúsági Tábor Sarud 2019
A katolikus ifjúsági táborunkat ebben az évben Sarudon tartottuk október 4-5-én, melynek fő célja a
fiatalok közösségélményhez juttatása.
A programon a hitéletben kiemelkedő példát nyújtó tanulók (akik a 2019. évi egri Főegyházmegyei
Ifjúsági Találkozón a Szent II. János Pál pápa életét feldolgozó zenés programot állították össze és
adták elő), iskola lelkészünk, hittantanárunk és a nevelési igazgatóhelyettes vettek részt. Fontosnak
tartottuk, hogy egyben tartsuk a csoportot a FIT előadás után is, mivel rendkívül jó kis közösség
alakult ki a különböző osztályokba járó tanulók és a felkészítő felnőttek között. Mivel más pályázati
forrásból volt ehetőségünk augusztusban is szervezni az újonnan hozzánk kerülők számára is egy
hittantábort, ezzel a pályázati programmal mindenképpen olyan tanulókat kívántunk támogatni, akik
sokat tettek a hitélet fejlesztéséért iskolánkban.
A két nap alatt a csoport tagjai megtekintették Egerben a „Láthatatlan kiállítást”, Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumot.
A Láthatatlan kiállításon való részvétel célja, hogy fejlesszük a ránk bízott
fiatalokban a segíteni akarást, a toleranciát, türelemre, megértésre és elfogadásra tanítsuk őket.
Az Ökocentrumban tett látogatás a teremtett világ védelmére hívta fel a fiatalok figyelmét.
Megismerhették hazánk vízi élővilágát, annak sokszínűségét. A látottak és hallottak alapján képesek
lesznek nagyobb figyelmet fordítani az őket körülvevő természet védelmére. Mindkét program során
nagyszerű élményekkel gazdagodtak tanulóink.
A sarudi katolikus táborhelyen Gábor Atya és igazgatóhelyettes Asszony kreatív, lelket gazdagító
foglalkozások, csendes, a hit elmélyítését segítő beszélgetések vezetésével, önismereti és közösségi
játékokkal tették emlékezetessé a két napot, melynek során tovább fejlődött fiataljaink személyisége,
erősödtek társas-baráti kapcsolataik. Ezek a foglalkozások is hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak tanárdiákként lássák egymást,
hanem megismerjék egymásban az embert is!
A mai kor jellemzője a folyamatos és gyors változás az élet minden területén. Ez fiatalok életére is
igaz, ráadásul őket fokozottan fenyegeti a virtuális világban való lét veszélye. Ezért is nagyon fontos,
hogy a megszokott környezetből kiszakadva is alkalmakat teremtsünk a „telefon nélküli életre”, a
„megállásra”, beszélgetésekre, elmélkedésre. Ennek a programnak a keretében a két nap során a
fiataloknak lehetőségük adódott Atyával segítő beszélgetések megvalósítására is, mellyel ezúttal is
szívesen éltek. Nagyon örülünk annak, hogy a fiatalok problémáikkal, nehézségeikkel bátran
fordulnak Gábor Atyához, aki minden esetben valamilyen segítséget tud nyújtani. A problémákat,
nehéz helyzeteket nem tudja megváltoztatni, de az elviselésükhöz nagy-nagy lelki támaszt tud adni a
fiataloknak. A programot záró értékelő beszélgetés során a fiatalok köszönetet mondtak felnőtt
kísérőiknek a program megszervezéséért, és elmondták, milyen nagy élményt jelentett számukra ez
az időszak.