„ Úton vagyunk…Adja az Isten, hogy mindig
az igaz úton.”

Tisztelt Látogatónk!
Szeretettel köszöntöm az Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium – a SZIKSZI – honlapján!

Ön egy új épületbe költözött, jól felszerelt, nagy múltú, érettségit és szakmát adó intézmény honlapját tekinti most meg. Egy olyan iskolában tesz „látogatást”, amely az ózdi középfokú szakmai képzésben nagy hagyományokkal bír. Fennállása alatt számtalanszor megújulva, de értékeit mindig gazdagítva fejlődött, változott azzá a szakképző iskolává, ami méltán vívta ki az iskolai képzésben érdekeltek elismerését.

Iskolánk 2013 őszétől új utakon indult el, de azt is mondhatnánk, visszatért a gyökerekhez, hiszen 1945-ben a Római Katolikus Egyház hívta életre ezt az intézményt. A 2013/2014. tanévtől egyházi, katolikus iskolaként működünk, alapítónk, fenntartónk és irányítónk az Egri Főegyházmegye.

Az egyházi iskola nem azt jelenti, hogy ott papok tanítanak, hanem azt, hogy ott keresztény világnézeti alapon folyik a nevelő-oktató munka. A keresztény iskola a keresztény erkölcsi elvek alapján végzi nevelési feladatait. Ugyanakkor arra is nevel, hogy tiszteletben kell tartani a másként gondolkodó emberek meggyőződését, így ökomenikus nyitottság, kölcsönös tolerancia, elfogadó szeretet jellemzi intézményünket.

A katolikus szellemiség áthatja egész iskolai életünket, tükröződik szabályzatainkban, dokumentumainkban, nevelési-oktatási céljainkban, feladatainkban.

Nyitott, szereteten alapuló, emberközpontú, partnerközpontú, keresztény értékelvű és értékközvetítő, általános és szakmai műveltséget adó, igényes munkára ösztönző iskolát akarunk, amit szívesen választ a gyerek, a szülő, ahol a tanuló jól érzi magát.

Nevelésünk célja, hogy felelős, értelmes, aktív és kreatív közösségi emberekké formáljuk a ránk bízottakat. A teljes embert neveljük: értelmét, akaratát, érzelmeit. Feladataink az erkölcsi értékek hangsúlyozása mellett a műveltség közvetítésében, a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztésében, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítésében, a közjóra való törekvés megalapozásában jelölhetők meg.

Országos és térségi szinten is kimagasló versenyeredményeink megtartására, a nyelvismeretet és az informatikai tudást igazoló bizonyítványok megszerzésére ösztönözzük diákjainkat.

A jövőben is az a szándékunk, hogy kiérdemelt jó hírünket megőrizve jól felkészült, alapos, naprakész tárgyi tudással és készségszintű gyakorlati ismeretekkel rendelkező művelt, intelligens, szakmai érettségi végzettséggel, ill. szakképesítéssel rendelkező fiatalokat bocsássunk útra iskolánkból.

Amikor pedig végleg elbúcsúzunk diákjainktól, Kassák Lajos szavaira gondolunk. “Aki egyszer nálunk volt, az többé sosem mehet el tőlünk egészen”.

Kedves Látogatónk!

Kérem, ismerje meg az oktatott szakmacsoportjainkat, a nyelvi előkészítő kínálatát, tájékozódjon képzéseinkről, mindennapi életünkről, tegyen egy virtuális sétát intézményünkben.
Amennyiben felkeltettük rokonszenvét és érdeklődését, kérem személyesen is látogassa meg intézményünket!

Köszönjük érdeklődését!

Hajdu Krisztián

igazgató