Informatika-munkaközösség

Munkaközösség-vezető: Csutor Balázs

Tagok:

Bakai Beáta

Hajdu Krisztián József

Kovács Jázmin

Varga Endre

Rendszergazda: Varga István

Felszereltség:

 • 6 számítógépterem, termenként minimum 20 számítógéppel,
 • minden tanuló egyénileg dolgozik,
 • tanórán kívül a könyvtárban elhelyezett számítógépeket lehet használni,
 • minden teremben kivetítő, vászon,
 • táblát digitális táblává alakító készletek,
 • nyomtatók, szkennerek,
 • saját iskolai hálózat,

Célok és feladatok

Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. Az információ érték, az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, -tárolási és -átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait.

Fontosnak tartjuk a digitális kompetencia fejlesztését.

 • Legyen képes a diákunk a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és a mindennapi életben.
 • Nyitottságot és motiváltságot mutasson az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában.
 • Gyakorlottan kapcsolódjon be az információ megosztásába, képes legyen részt venni az érdeklődési körének, választott szakterületének megfelelő, együttműködő hálózatokban.
 • Ismerje fel és használja is ki az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan.
 • A tanulóban alakuljon ki az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magatartás, fogadja el a kommunikáció és az információfelhasználás etikai elveit.
 • Ismerje az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekedjen ezek mérséklésére.
 • Legyen tisztában a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elvekkel, vegye figyelembe ezeket a digitális tartalmak felhasználása során.

Az informatika területén pályázatokkal a géppark és a szoftverállomány bővítését elsődleges feladatunknak tekintjük.

A tanulók könyvtár- és dokumentumismereteinek fejlesztése valamennyi tanulási szakaszban jelen van.

Középiskolai szinten a digitális írástudás az elvárás. Az önálló ismeretszerzéshez, ismeretfeldolgozáshoz ezek a kompetenciák nélkülözhetetlenek.

Szakmai informatika

Iskolánk 2020-tól Informatika ágazatban is képez diákokat, Szoftverfejlesztő és tesztelő szakmai kimenettel. Célunk, hogy tanulóink megszerezzék a modern, akár azonnal használható szakmai ismereteket, hogy a munkaerőpiacra kilépve hasznos tagjai legyenek a szoftverfejlesztő szakmának.
A szoftverfejlesztő szakma megszerzése során a diákok a követekző témákat ismerik meg:

 • IOT alapok
 • Programozási alapok
 • Java, C#, Pyton, SQL, JavaScript, HTML, CSS programozási nyelvek
 • Angular, GIT, NodeJS, Laravel keretrendszerekben dolgoznak
 • Szoftvertesztelés
 • Clean code alapelvek
 • Rest Api elvű Front és Back – end fejlesztés