A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatban közvetlenül azzal a vizsgahellyel vegyék fel a kapcsolatot, ahol vizsgázni szeretnének. A jelentkezésük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényessé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig be kell érkeznie. Rózsaszín csekken történő befizetést egyik vizsgahelyünk sem fogad el.

Szóbeli            Írásbeli             Komplex

A2 vizsgaszint (akkreditált nyelvek)        11 000 Ft        11 000 Ft        18 000 Ft
B1 vizsgaszint (akkreditált nyelvek)        15 000 Ft        15 000 Ft        25 000 Ft
B2 vizsgaszint (akkreditált nyelvek)        17 000 Ft        17 000 Ft        28 000 Ft
C1 vizsgaszint (akkreditált nyelvek)        17 500 Ft        17 500 Ft        29 000 Ft
A2 vizsgaszint (nem akkreditált nyelvek)        6 000 Ft        6 000 Ft        10 000 Ft
Nem akkreditált nyelv (B1, B2, C1 szint)        13.200 Ft        13.200 Ft        22.000 Ft

 

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.
A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.