A vizsgák értékelése

Készségenként egységesen 25-25 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely a 2008. decemberi vizsgákkal kezdődően akkor eredményes, ha a jelölt mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán készségenként legalább 40%-ot elér, összességében pedig eléri mindkét vizsgán külön-külön a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

A mért készségek és pontértékük:

Hallás utáni értés      25 pont

Olvasás utáni értés     25 pont

Szövegalkotási készség      25 pont

Beszédkészség     25 pont