Iskolánk ECL nyelvvizsgahely

Az ECL nyelvvizsgáról

Á l l a m i l a g  e l i s m e r t  a k k r e d i t á l t  v i z s g a !

Európai uniós tagállamok több éves szakmai előkészítő munka után 1992-ben az ERASMUS, majd a LINGUA program támogatásával kidolgoztak egy egységes nyelvvizsga-rendszert az Európai Unió tagállamainak nyelvéből. Magyarországon akkreditált nyelvvizsgarendszer. A konzorcium központja: Pécsi Egyetem Idegen Nyelvi Titkárság

Vizsgaidőpontok

 

Általános információk

Az ECL nyelvvizsgák kidolgozója

Európai uniós tagállamok több éves szakmai előkészítő munka után 1992-ben London központtal nemzetközi konzorciumot hoztak létre, amely az ERASMUS, majd a LINGUA program támogatásával azt a feladatot vállalta, hogy egy egységes nyelvvizsgarendszert dolgoz ki az Európai Unió tagállamainak nyelvéből. Az EU egységesítési törekvéseivel összhangban a konzorciumba tömörült tagállamok azt kívánják elérni, hogy az egyes nyelvekből letehető nyelvvizsgák mindenféle “egyenértékűsítési” eljárás nélkül nemzetközileg összevethetők legyenek egymással.

Kompetencia, vizsganyelvek

A “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott “ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem, nyelviskola vállalta, amely végzi az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését. A standardizálás első fázisában kidolgozott egységes elvek alapján az EU hivatalos nyelveiből, továbbá magyarból és lengyelből is letehető az ECL nyelvvizsga.

A vizsgák jellege

A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

Összehasonlíthatóság
Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák egyik fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes alapelvekhez igazodó vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok. A vizsgák egységes alapelveinek megfelelően valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai, és azonos a vizsgaanyagok jellege is.

A vizsgák megbízhatósága

A konzorcium valamennyi tagintézménye maga felelős a saját nyelvén írott tesztek kidolgozásáért és javításáért. Hogy az ECL nyelvvizsgák megbízhatóságát garantálni lehessen, valamennyi vizsgaanyagot előzetesen kipróbálnak, a vizsgaanyagok készítőit és a javítókat minden vizsga előtt felkészítik, és a kettős javítás elvét alkalmazzák. A tesztírás, a javítás és a bizonyítványkiadás egységességét a nyelvek és a szintek közötti összehasonlíthatóság biztosíthatósága érdekében egy bizottság felügyeli, amely az egyes nyelveket képviselő szakértőkből áll.

 

Vizsgaszabályzat: https://ecl.hu/wp-content/uploads/ECL_vizsgaszabalyzat_latest.pdf

További információk: http://www.ecl.hu

Halasztás: https://ecl.hu/halasztas-2/

Felülvizsgálati /újraértékelési kérelem: https://ecl.hu/felulvizsgalat/

Megtekintés: https://ecl.hu/megtekintes/

Hibás bizonyítvány cseréje vagy javítása: https://ecl.hu/hibas-bizonyitvany-csereje/

Elveszett bizonyítvány pótlása: https://ecl.hu/bizonyitvany-masodlat-kerese/