Ügyviteli munkaközösség

Tagok:

Simkó Péter Gáborné munkaközösség-vezető

Jene Andrásné óraadó

Miskolczi Orsolya szakmai igazgatóhelyettes

Rédai-Nyerges Mónika

Tatár Tímea

Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző, illetve Logisztikai technikus képzé-sünkben célunk a precizitás, pontosság, jó kommunikációs képesség, szabálykövetési hajlandóság, felelősségtudat kompetenciák fejlesztése.
5 éves tanulmányuk végén a tanulók képesek lesznek a számítógépes ügyviteli programok használa-tára, megismerik és használják a kommunikációs csatornákat, hagyományos és digitális dokumentu-mokat tudnak készíteni és rendszerezni. A rájuk bízott adminisztratív feladatokat el tudják látni, kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket szerkesztenek, kezelnek. Kapcsolatot tartanak mun-katársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel. Szervezeten belüli és kívüli rendezvé-nyeket, programokat szerveznek.
Tanított tantárgyaink:
Digitális alkalmazások, Dokumentumszerkesztés, Dokumentum- és adatkezelés gyakorlata, Gépírás és levelezési gyakorlat, Gyorsírás gyakorlata, Irodai alkalmazások gyakorlata, Jegyzőkönyvvezetés gyakorlata, Jogi ismeretek, Kommunikáció, Kommunikáció a titkári munkában, Komplex irodai gyakorlatok, Munkavállalói ismeretek, Rendezvény- és programszervezés, Szövegbevitel számítógé-pen, Titkári ügyintézés, Titkári ügyintézés gyakorlata, Ügyfélszolgálati kommunikáció
Tanulóink részt vehetnek a Teöreök Aladár országos tanulói gépíróversenyen és az ágazati szakmai versenyen.