„A tanításnak célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és

tiszta hitből fakadó szeretet.” (Tim. 1,5)

Az osztályfőnök egy osztályt és annak tanulóit érintő iskolai fejlesztő hatások koordinátora; a nevelési tényezők összefogója a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében. Az osztály közösségi életének szervezője.

A diákok személyiségének sokoldalú fejlesztését tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, egymásra épített nevelési tartalmakkal valósítják meg. Iskolai és intézményen kívüli programok szervezésével lehetőséget teremtenek a tanulók megismeréséhez, formálásához, osztályuk közösségi arculatának kialakításához.

Szorosan együttműködnek az ifjúságvédelmi felelőssel, aki összehangolja az osztályfőnöki munkaközösség gyermekvédelmi tevékenységét.

A munkaközösség elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működik közre az iskolavezetésben, valamint részt vesz a nevelő-oktató munka reá vonatkozó részterületeinek tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. A jogszabályokban meghatározott ügyekben dönt, egyébként véleményező és javaslattevő jogköre van.

A 2018/2019. tanév osztályfőnökei:

9/NY Puchreiner Gábor 11/A Cseh Tamásné
9/E Gál Monika 11/C Czeglédi Orsolya
9/A Szaka Attiláné 12/E Zimmermann Tamás
9/B Koós Richárd 12/A Murányi Judit
10/E Bakai Beáta 12/C Kantáné Illés Edit
10/A Antal Józsefné 1/13-C Tímárné Csépányi Judit
10/B Molnár Márk 5/13-A Császár Csilla
11/E Lukács Gabriella 5/13-B Tatár Tímea
2/14-C Angáné Németh Katalin

A munkaközösség kiemelt feladatai:

  • a tanulók keresztény-katolikus szellemiségű nevelésének támogatása, figyelemmel kísérése,
  • az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása,
  • az intézményi célok megvalósulásának segítése, támogatása.

A munkaközösséghez tartozó hittantanárok:

  • Antal Józsefné
  • Tóth Judit

Az osztályfőnöki munkát aktívan, lelkesen segítő iskolalelkészünk:

  • Szőke Gábor atya

A munkaközösség testnevelő szakos tagjai:

  • Murányi Judit
  • Ivády Csaba
  • Zimmermann Tamás

Jene Andrásné
munkaközösség-vezető