Nevelési igazgatóhelyettes

Tel.: 48 569 371

E-mail: jenene@szikszi.sulinet.hu

 

1987 óta vagyok nevelési igazgatóhelyettes, büszke vagyok rá, hogy anno még Jászai Jánosné igazgatónő nevezett ki. Hogy mit is csinálok nap mint nap, évről évre?

Középvezetőként részt veszek az iskolai tervek előkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében. Munkámmal igyekszem hozzájárulni a nyugodt iskolai élet és a demokratikus légkör kialakításához, ezért engem bármikor lehet keresni kollégának, diáknak, szülőnek és az ún. külső kapcsolatokat képviselő személyeknek is.

Nevelési igazgatóhelyettesként az osztályfőnöki munkaközösség munkáját irányítom,  szakmai tanácsokkal segítem a nevelő-oktató tevékenységet. Gondoskodom a belső és külső információáramlás megvalósításáról, amit manapság az elektronikus levelezési rendszer megléte nagyon megkönnyít. Segítem az iskolai diákönkormányzat munkáját, a lelkes DÖK-vezető pedagógus törekvéseit.

Semmi sem erősíti az iskolaközösséget annyira, mint az iskolai életet megszépítő hagyományok… Feladataim közé tartozik figyelemmel kísérni az iskolai ünnepélyek, megemlékezések szervezését, hogy aztán közösen örülhessünk a színvonalas előadásoknak. A diákönkormányzat vezetőjével szoros együttműködésben szervezzük a DÖK-rendezvények lebonyolítását (elsősök avatása, bálok, fordított nap stb.). Szerencsére a mi tanulóink nyitottak a szépre, a jóra, ezért szívesen vesznek részt külső előadók fellépésein is, amelyek koordinálását végzem.

2003-tól van testvériskolai kapcsolatunk a lengyelországi Chorzow 8. sz. Gimnáziumával. A látogatások szervezése – akár mi megyünk, akár az ő delegációjukat fogadjuk – a nagy örömmel ellátott feladataim közé tartozik, még ha komoly szervezést, egyeztetést igényel is. Nagyon jó a kapcsolatunk, igazi barátság alakult ki az elmúlt években.

A felsőoktatási intézményekkel folyamatosan tartom a kapcsolatot, ami főleg januárban igen aktív, amikor a végzősök döntenek, hol is szeretnének továbbtanulni. Tájékoztatom az osztályfőnököket, az érintett szaktanárokat, diákokat a felvételi változásokról, mozgósítom a továbbtanulni szándékozókat a felsőoktatási intézmények nyílt napjaira, illetve az iskolában tartott képzési tájékoztatókra. Ugyanakkor az intézményi beiskolázás is alapfeladatom, ennek érdekében szervezem a Nyílt napot, előkészítem a központi felvételi zavartalan lebonyolítását, gondoskodom a beiratkozással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Az eltelt évek alatt a törvényi változásoknak megfelelően már több Házirend elkészítése is fűződik a nevemhez – remélem, ezt a tanulók nem fogják felróni nekem. Ehhez kapcsolódva feladatom a belső szabályzat betartásának folyamatosan figyelemmel kísérése is.

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése komoly teendő minden évben, ennek keretében többek között az iskolai könyvtárossal, az ifjúságvédelmi felelőssel és az osztályfőnökökkel összefogva biztosítjuk a rászoruló tanulók tankönyvellátását.

Ügyviteli szakmai tantárgyakat tanítok a szakképző évfolyamokon. 1998-tól vagyok szakmai szakképzési szakértő, több éven keresztül láttam el vizsgaelnöki teendőket különböző városokban. Az iskolában szervezem az ügyviteli szakmai vizsgákat. 2009 májusától már több alkalommal kapcsolódtam be országos szakmai fejlesztési projektmunkák készítésébe.

2000 decemberében közoktatási vezető képesítést szereztem a Pécsi Egyetemen, továbbá speciális és szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt veszek.

Az oktatásfejlesztési reformok bővítették az eddig is sokrétű feladatkörömet. Koordinátora vagyok a közösségi szolgálat szervezésének, illetve mióta egyházi fenntartású iskola lettünk, figyelemmel kísérem a vallási megemlékezések, emléknapok, az adománygyűjtések szervezését is.

Jelenleg 34 év tanítási tapasztalattal, 28 év igazgatóhelyettesi és 17 év szakmai szakértői múlttal a hátam mögött a pedagógus minősítésemre készülök…

A mindennapok munkája a leírtaknál jóval bonyolultabb, szerteágazóbb. Apró-cseprőnek tűnő, mégis valakinek lényegbe vágó dolgok, nap mint nap. Az eltelt évek megtanítottak arra, hogy „a sikerhez nem visz lift, a lépcsőt kell használni, fokról fokra” (Joe Girard), de arra is, hogy „aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” (Böjte Csaba)