1. Szervezeti, személyzeti adatok


1. A szakképző intézmény hivatalos neve

Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium


2. A szakképző intézmény székhelye, elérhetőségei

Székhely: 3600 Ózd, 48-as út-6.
Telefonszám: +36-48/470-156
E-mail: szikszi@szikszi-ozd.hu
Honlap: www.szikszi-ozd.hu


3. Adószám, törzskönyvi azonosító szám, KSH statisztikai számjele

Adószám: 18507650-2-05
Törzskönyvi azonosító szám: 
KSH statisztikai számjel: 18507650
OM azonosítója: 029306
Intézményi kód: 520006


4. A szakképző intézmény ügyfélszolgálata

Iskolatitkárság:
Koós Dénesné – 48/479-153 – koos.denesne@szikszi-ozd.hu
Andó Erzsébet – 48/479-153 – ando.erzsebet@szikszi-ozd.hu

Ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő-Péntek: 8.00-14.00


5. Az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége

Hajdu Krisztián igazgató
Telefon: 0630/324-9443
E-mail: hajdu.krisztian@szikszi-ozd.hu


6. A szakképző intézmény szervezeti felépítése


7. A szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, adatai és a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

 

Fenntartó: Egri Főegyházmegye
Fenntartó címe: 3300 Eger, Széchenyi utca 1.
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Dr. Ternyák Csaba
Beosztása: Egri Érsek
Telefonszáma: 36/784-613
E-mail címe: eger@egyhazmegye.hu


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


2.1. Képzések, beiskolázási tudnivalók


1. Az oktatás munkarendje szerinti bontásban az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyelvi előkészítővel induló általános gimnáziumi képzés
Gazdálkodás és menedzsment ágazat – pénzügyi-számviteli ügyintéző technikumi képzés
Gazdálkodás és menedzsment ágazat – vállalkozási-ügyviteli ügyintéző technikumi képzés
Informatika és távközlés ágazat – szoftverfejlesztő-és tesztelő technikumi képzés
Közlekedés és szállítmányozás ágazat – Logisztikai technikus – Logisztika szakmairány technikusi képzés

2. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Felvételi tájékoztató

3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozást minden tanév júniusában az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napon 8 órától 9 óráig bonyolítjuk le.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
• középiskolai osztály: 13
• szakképző osztály: 4
A fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 40 fő
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszáma: 1,5 fő

4. A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban.

Étkezés díjai 

5. Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége

Szakkörök igénybe vételének lehetősége:

Iskolánkban a szakkörök korlátozott számban működhetnek, mert a köznevelési törvény által az iskola számára biztosított összes órában – a nevelőtestület döntése alapján – tanítási órákat tartunk. Tanulói igényre és kérésre az intézmény igazgatója lehetőséget biztosít szakkörök indítására, ha a jelentkezők száma ezt indokolja.

A mindennapos testedzés lehetőségét az alábbi lehetőségekkel biztosítjuk:

Minden osztálynak a törvényi előírásoknak megfelelően van megtartva a heti 5 testnevelésórája. Tizedik évfolyamon heti 2 órában úszásoktatásban vesznek részt a diákok, az intézmény finanszírozásával. Sportköri lehetőség is adott délután, ökölvívás, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, petanque, kangoo szakosztályokban. A külső rekortán burkolatú pályát a diákok térítés nélkül használhatják sportolási célokra délutánonként.


2.2. Az iskola működésével kapcsolatos információk


A szakképző intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 19.00 óráig van nyitva. Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.


2.3. Felnőttképzés


2.4. Dokumentumok


A szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

Vezetői program

A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

nem releváns


2.5. Adatok, statisztika


1. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

Oktatók végzettsége

2. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Tanulói létszámadatok

3. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Kimaradás, évfolyamismétlés adatai

4. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

Osztályozó vizsga követelményei

5. Évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

Érettségi vizsga átlageredményei


Iskolai dokumentumok